GENOCIDE-1915-ERMENİ SOYKIRIMI

 

Don't Forget!  Unutma, Unutursan Tekrarlarsın!

 

         

Anasayfa

1895-96 Ermeni Katliamı

 

Cemal Weli 

II. Abdulhamid’e göre Ermeniler güvenilmez insanlardı. Balkanlarda başlayan bağımsızlık ve özgürlük hareketinin ermeni milletini etkilediğini görüyor ve ermeniler arasında gelişecek bir özgürlük hareketinin önünü kesmek için onları sindirmek ve ezmek gerektiğine inanıyordu. Tarihin cilvesine bakınızki, Ermeniler, Osmanlı egemenliği altında yaşayan bir dizi millete kıyasla ayrılma eğilimi en zayıf olan milletti. Genellikle saltanada en sadık millet olarak biliniyorlardı.
II.Abdulhamid’in emriyle 1894’te başlayan 1895’te doruk noktasına çıkan ve 1896’da hızı düşen ve sonunda noktalanan ermeni katliamı sonucunda cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin 150 ile 200.000 arası ermeni öldürüldü. II. Abdulhamid, islam dinini müslüman kitlesini ermenilere karşı kışkırtmakta ve onları katliama teşvik etmekte araç olarak kullandı. Bütün tahriklere rağmen birkısım müslüman din adamları ve müslüman halk katliama şiddetle karşı çıktı.
Katliamda hayatını yitiren ermenilerin mal ve mülkleri başta katliamı organize eden devlet yetkilileri olmak üzere tetikçiler ve yardımcılar arasında iki eksik bir fazla paylaşıldı. Katliam o günün dünya basınında yeraldı. Birçok batı ülkesi doktor, ilaç, yiyecek ve giyecek yardımı yapmakla yetindi. Sınırlı bir şekilde katliam protesto edildi. Çünkü kendi aralarında rekabet içinde olan batılı devletler Osmanlı ile ilişkilerinin bozulmasını göze alamıyorlardı. Zaten II. Abdulhamid’te bu durumdan faydalanarak katliamı gerçekleştirmişti.

 

 

 

 

1895-96  Ermeni Katliamının baş Mimarı: II.Abdulhamid