GENOCIDE-1915-ERMENİ SOYKIRIMI

 

Don't Forget!  Unutma, Unutursan Tekrarlarsın!

 

                                    

       

Anasayfa

 

   

 

 

 

 

Talat Paşanın Halep(Aleppo) valiliğine 15 Eylül 1915 tarihinde göndermiş olduğu şifre telgraf:

„Halep Valiliğine.

 15 Eylül 1915

-Hükümetin, Cemiyetin(ittihat Terakki Cemiyeti) emriyle Türkiye’de yaşayan Ermenilerin hepsini tamamen ortadan kaldırmaya karar verdiği size ilk başta iletilmişti. Bu emre ve karara karşı çıkanlar, imparatorluğun resmi memuriyetinde kalamazlar. Alınan önlemler ne kadar özgün olursa olsun, Ermenilerin varlığına son verilmelidir, ve ne yasa ya da cinsiyete, ne de vicdanı kaygılara itibar edilmemelidir.“

Dahiliye Nazırı

             Talat


 

Talat Paşa'nın Halep Valiliğine farklı tarihlerde çektiği diğer telgraflar

„Halep Valiliğine.

 23. Kasım 1915

-Orada sizin elinize teslim edilen Doğu vilayetleri Ermenilerini gizli yollarla ortadan kaldırınız.“

 Dahiliye Nazırı

             Talat

 

„Halep valiliğine.

-Savaş Bakanlığının emriyle bir araya toplanmış olan ve askeri yetkililer tarafından bakılan Ermeni çocuklarını toplayınız. Şüphe uyandırmamak için, sürgün Komitesi tarafından bakılacakları bahanesi ile gönderiniz. Yok ediniz ve rapor veriniz.“

 Dahiliye Nazırı

 Talat

 

 

 

 

 1895 ve 1909 Ermeni Katliamlarının Mimarı: II.Abdulhamid


 

1915-Ermeni Soykırımının Mimarları: ''Üç Paşa''

 

 

 

  1915 Ermeni Soykırımın Perde Arkası Mimarları;  Bir Sosyolog- İdeolog, İki Doktor


Cuntacı

İstihbaratcı            Tetikci

1982-84 zaman diliminde Ermeni mekanlarına, aydınlarına ve dinadamlarına yönelik bombalama ve suikastlerin aktörleri